▒█▀▀▀█ █▀▀█ █▀▀▄ █▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▀▀█▀▀ █▀▀█ █▀▀▄ █▀▀ ░ ▒█▀▀█ █▀▀█ █▀▄▀█ 
░▀▀▀▄▄ █▄▄█ █░░█ █▄▄▀ ░▀▀▀▄▄ ░░█░░ █░░█ █░░█ █▀▀ ▄ ▒█░░░ █░░█ █░▀░█ 
▒█▄▄▄█ ▀░░▀ ▀▀▀░ ▀░▀▀ ▒█▄▄▄█ ░░▀░░ ▀▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀ █ ▒█▄▄█ ▀▀▀▀ ▀░░░▀ # We're looking for talented developers like you at  ͇らAÐRらTØNƐ.ㄈO௱ , send your CV to Me iniɘlɒИ-ʜƨoɿooﻼ :   arvindastanboo [at] gmail . com  !

بررسی تأثیر سنگدانه ها بر مقاومت سنگ های مصنوعی - صدر استون

شناسنامه مقاله بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگدانه ها بر مقاومت سنگ های مصنوعی

نیلوفر باباآدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشکده تربیت مدرس
علی ارومیه ای –عضو هیت علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
جمال صوفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشکده تربیت مدرس

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
حجم فایل: ۴۶۴.۹۶ کلیوبایت

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مصالح همگن، بادوام و با خصوصیات مهندسی مشخص یکی از نیازهای اصلی صنعت ساختمان به شمار می آید سنگها از جمله مصالحی هستند که کاربرد گستردای در این صنعت دارد و در قسمتهای مختلف ساختمان از نمای بیرونی تا دکوراسیون داخلی کاربرد دارند. در این تحقیق بمنظور ارزیابی تاثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگ دانه ها، نمونه های با ترکیب شیمیایی مختلف از منطقه امام زاده آباذر قزوین برداشت شد و پس از انجام آزمایش های خواص فیزیکی و آنالیز ترکیب شیمیایی، مشخصات آن تعیین شد. بمنظور بررسی میزان افزودنی های رزین نمونه های با درصدهای مختلف افزودنی تهیه و نمونه های سنگ مصنوعی ساخته شد. سپس آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های ساخته شده انجام شد و نمونه با مناسبترین ترکیب شیمیایی و ترکیب رزین مشخص گردید.

مطلب مشابه  مقاله بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ های مرمر ایران ومقایسه آن با استاندارد ASTM امریکا

کلیدواژه‌ها:

سنگ دانه، مقاومت فشاری، خواص فیزیکی، رزین، سنگ مصنوعی

عناوین مقاله:

چکیده
واژه های کلیدی
1-مقدمه
2-مواد و روش ها
3-نتیجه گیری /  مراجع

مشاهده پی دی اف مقاله:

بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگدانه ها بر مقاومت سنگ های مصنوعی
5 (100%) 1 vote