صدراستون
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون
  02187106

صدراستون  WorkflowBtn

×
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون

Sadr Stone

Old Brick & Rock Stone Retain Exposed Concrete

درباره صدراستون 1 درباره صدراستون 2 درباره صدراستون 3 درباره ما بتن اکسپوز ایران مال
مهندس افشین حجت
معماران

مهندس افشین حجت


 
معماری تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد . از آن روز که انسان خود را به عنوان موجودی متفکر به یاد می آورد ،معماری نیز به موازات وی حضور داشته است . نقش معماری در آن دوران محافظت از انسان در مقابل عوامل طبیعی ، خطرات پیرامونی و همچنین فراهم آوردن فضایی جهت آسایش وی بوده است . مصالح غالب معماری آن دوران از طبیعت به صورت مستقیم به دست می آمد . انسان با استفاده از ابزار های اولیه ، سنگ یا چوب را جهت ساخت پناهگاه های نخستین شکل می داد . شاید از همین جهت است که حتی در قرن 21 نیز استفاده از مصالح طبیعی مخصوصا به صورت عریان  و بدون پرداخت های صنعتی حسی از اصالت و آرامش را به همراه دارد . استفاده از سنگ های رگه دار طبیعی ، سطح خشن و غیر صیغلی ، رنگ طبیعی و خام سنگ ها در فضاهای مدرن امروزی ، خاطراتی را در ناخودآگاه ما زنده می کند ،که شاید هزاران سال است دیگر به یاد نمی آوریم.
صدر استون


صدر استون


محصولات صدراستون


پروژه هااینستاگرام صدر استون تلگرام صدر استون فیسبوک صدر استون