صدراستون
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون
  02187106

صدراستون  WorkflowBtn

×
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون

Sadr Stone

Old Brick & Rock Stone Retain Exposed Concrete

مقالات 1 مقالات 2 صفحه مقالات 4 صفحه مقالات 5 مقالات بتن اکسپوز ایران مال

استفاده از سنگهای مصنوعی در حمام و دستشویی:


استفاده از سنگهای مصنوعی در حمام و دستشویی سنگ مصنوعی متریالی عالی برای طراحی حمام های مدرن میباشد. سنگ های مصنوعی گرم و مقاوم هستند که در انواع طراحی ها ورنگها موجود میباشند. این سنگها غیر سمی، مقاوم و بسیار دکوراتیو هستند که خصایص عصر حاضر را با حمام های مدرن در هم می آمیزد. سینک آشپزخانه، وان حمام و روشویی های ساخته شده از سنگ مصنوعی بسیارکار آمد هستند و به آسانی نظافت میشوند.سنگ های مصنوعی بسیار ایدآل برای طراحی های خاص و چشمگیر حمام میباشد. سنگ مصنوعی به شما اجازه میدهد تا نه تنها رنگی از سنت را در حمام خود داشته باشید، بلکه طراحی منحصر به فرد مدرن و معاصر را برای شما در دکوراسیون حمام به ارمغان میاورد. این متریال و تکنولوژی جدید به طراحان اجازه میدهد تا روشویی ها و وان های کوچک و بزرگ را بدون هیچ تفاوتی بین المان های طراحی و طراحی خروجی کار به اجرا بگذارند. سنگهای مصنوعی راهی مناسب برای افزودن جذابیت و رنگ بندی حمام های مدرن و ایجاد تلفیقی از رنگهای مختلف در حمام و دستشویی میباشد.

 نگارنده: امید صدری
By: Omid Sadri
امید صدری
Omid Sadri

امید صدرینگارنده: امید صدری

صدر استون


صدر استون


محصولات صدراستون


پروژه هااینستاگرام صدر استون تلگرام صدر استون فیسبوک صدر استون