صدراستون
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون
  02187106

صدراستون  WorkflowBtn

×
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون

Sadr Stone

Old Brick & Rock Stone Retain Exposed Concrete

مقالات 1 مقالات 2 صفحه مقالات 4 صفحه مقالات 5 مقالات بتن اکسپوز ایران مال

افزایش مقاومت بتن اکسپوز با گذر زمان:


افزایش مقاومت بتن اکسپوز با گذر زمان افزایش مقاومت بتن اکسپوز با گذر زمان

عمر سازه های بتنی ارتباط زیادی با مقاومت و دوام آن دارد. اثرات مختلف بر مقاومت بتن با افزایش سن در این بخش توضیح داده شده است.
تغییر مقاومت بتن با گذر زمان
طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده، مقاومت فشاری بتن با افزایش سن افزایش می یابد. بیشتر تحقیقات برای بررسی مقاومت در روز 28 ام بتن انجام میگیرد. اما در واقع، مقاومت در روز 28 در مقایسه با مقاومت بلند مدتی که با گذر زمان می تواند به دست آورد، کمتر است. تغییرات مقاومت بتن با سن را می توان با روش های مختلفی بررسی کرد. محققان دریافتند که استحکام نمونه های بتن اکسپوز نگهداری شده در محیط مرطوب (در دمای 15 درجه سانتی گراد) به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
میزان افزایش مقاومت بتن با گذشت زمان
فرآیند هیدراتاسیون مداوم باعث افزایش مقاومت بتن اکسپوز می شود. اگر شرایط محیطی که بتن در معرض آن قرار می گیرد، هیدراتاسیون را تسهیل کند، استحکام به طور مداوم با افزایش سن بتن به دست می آید. اما این میزان هیدراتاسیون در مراحل اولیه سریع است و بعداً به تأخیر می افتد. بنابراین مقاومت فشاری بدست آمده توسط بتن در روز بیست و هشتم اندازه گیری می شود که پس از آن میزان مقاومت کاهش می یابد. شرایط عمل آوری مناسب نیز به جلوگیری از فرار رطوبت کمک می کند که واکنش های افزایش مقاومت را تسهیل می کند.
عوامل موثر بر مقاومت فشاری طولانی مدت بتن
دستیابی به مقاومت فشاری بتن در دراز مدت با افزایش مقاومت در سنین پایین متفاوت است. عوامل مختلف موثر بر مقاومت فشاری بلند مدت بتن عبارتند از:
نسبت آب به سیمان
نسبت آب به سیمان کافی برای انجام واکنش های هیدراتاسیون در سنین بعدی ضروری است. واکنش های هیدراسیون مقاومت فشاری بتن را بهبود می بخشد. محتوای ناکافی آب، مقدار زیادی منافذ را قبل از 28 روز باقی می‌گذارد که با گذشت زمان احتمال خزش و انقباض را افزایش می‌دهد. این امر بر مقاومت فشاری بتن تأثیر منفی می گذارد.
شرایط عمل آوری
شرایط عمل آوری مناسب نوعی آماده سازی بتن قبل از قرار دادن آن در شرایط کار است. میزان پخت بتن بر اساس شرایطی که بتن قرار است در آن قرار بگیرد انجام می شود. بتنی که با کیفیت بالا تولید شده باشد با گذر زمان تحت تأثیر شرایط شدید جوی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. عمل آوری موثر از این رو تراکم پذیری بتن را بهبود می بخشد.
دما
مطالعات نشان داده اند که دمای بالا واکنش هیدراتاسیون را سرعت می بخشد، اما محصولات به دست آمده یکنواخت یا کیفیت خوبی ندارند. این می تواند منافذی ایجاد کند که بر مقاومت بتن تأثیر می گذارد.
شرایط محیطی
سازه بتنی با افزایش سن در معرض شرایط محیطی مانند باران، یخ زدگی و ذوب شدن، حملات شیمیایی و غیره قرار می گیرد. با این حال تایل های بتن اکسپوز که تحت پروسه عمل آوری مناسب در اتاق بخار تولید شده باشند دچار هیچ نوع تغییری در کیفیت نخواهند شد. 
 

امید صدرینگارنده: امید صدری

صدر استون


صدر استون


محصولات صدراستون


پروژه هااینستاگرام صدر استون تلگرام صدر استون فیسبوک صدر استون