صدراستون
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون
  02187106

صدراستون  WorkflowBtn

×
صدراستونصدراستونصدراستونصدراستون

Sadr Stone Building Stone

Old Brick & Rock Stone Retain Exposed Concrete

پروژه صدر استون 1 پروژه صدر استون 2 پروژه صدراستون 3

بتن اکسپوز در طراحی مجتمع تجاری گلستان:


بتن اکسپوز در طراحی مجتمع تجاری گلستان

در پروژه ی بازسازی ورودی و پارکینگ مجتمع تجاری گلستان، طراحان سعی کردند تا با ترکیب تایل های بتن اکسپوز صدر استون و آجر های طرح ویژه فضایی زیبا و ترکیبی ایجاد کنند.

صدر استون


صدر استون


محصولات صدراستون


پروژه هااینستاگرام صدر استون تلگرام صدر استون فیسبوک صدر استون